Θέσεις Tagged 'Chaos Magick »

Η Μαγική Super-Συνείδηση ​​της Nyarlathotep Diabolus Rex

Η Μαγική Super-Συνείδηση ​​της Nyarlathotep Diabolus Rex

Μετά από χρόνια αυτής της μορφής εργασίας, κάτι άλλο αρχίζει να συμβαίνει? ένα άλλο στοιχείο γίνεται ξεχωριστή, ενεργό και πάντα παρόντες εντός του κατασκευάσματος. Οι πόρτες ανοίγουν που ποτέ ξανά κλείσει, οραματιστής εμπειρίες εισβάλλουν αντικειμενική χώρο καθώς και η υποκειμενική.


FireStats εικονίδιο Powered by FireStats