Θέσεις Tagged «Χάος Μαγεία»

Η Μαγική Σούπερ-Συνείδηση ​​του Νυαρλαθοτέπ Diabolus Rex

Η Μαγική Σούπερ-Συνείδηση ​​του Νυαρλαθοτέπ Diabolus Rex

Μετά από χρόνια αυτή τη μορφή της εργασίας, κάτι άλλο αρχίζει να συμβαίνει? Ένα άλλο στοιχείο που γίνεται διακριτή, ενεργό και πάντα παρόν εντός του κατασκευάσματος. Οι πόρτες ανοίγουν οι οποίες ποτέ ξανά κλείσει, οραματιστής εμπειρίες εισβάλλουν στόχος χώρο καθώς και υποκειμενική.


FireStats εικονίδιο Powered by FireStats