Θέσεις Tagged 'Ipsissimus Venger Satanis »

Χρίσμα Δεύτερο παιδί μας

Χρίσμα Δεύτερο παιδί μας

Σήμερα, έχρισε το δεύτερο παιδί μας, την Ιλλυρία Jade Satanis.


Necronomicon Satanis: Πύλη Τρεις

Necronomicon Satanis: Πύλη Τρεις

Θα πρέπει να πεθάνει για τον εαυτό σας πριν έρθουν να τα αρχαία χρόνια.


Χρίση

Χρίση

Προετοιμασία για Briella Emerald Satanis έχει γίνει.


Δεν πιστεύω σε αυτά;

Δεν πιστεύω σε αυτά;

Οι Αρχαίοι είναι ένα σύμβολο για ολόκληρη την Κθούλου Cult - ένας τέταρτος τρόπος σχολείο με Lovecraftian υπόβαθρο, καθώς και οι δύο από αυτά τα ρεύματα ρέουν απευθείας στο (από?) Κοσμική φρίκη.


FireStats εικονίδιο Powered by FireStats