Θέσεις Tagged 'Ipsissimus Venger Satanis »

Χρίσμα Δεύτερο παιδί μας

Χρίσμα Δεύτερο παιδί μας

Σήμερα, έχρισε δεύτερο παιδί μας, Ιλλυρία Jade Satanis.


Necronomicon Satanis: Πύλη Τρία

Necronomicon Satanis: Πύλη Τρία

Θα πρέπει να πεθάνουν για να τον εαυτό σας πριν έρθουν στα Αρχαία Ones.


Χρίσμα

Χρίσμα

Προετοιμασία για Briella Emerald Satanis έχει γίνει.


Do I Believe In Them;

Do I Believe In Them;

Οι Αρχαίοι Ones είναι ένα σύμβολο για ολόκληρη την Cthulhu Cult - ένα τέταρτο Way σχολείο με Lovecraftian υπόβαθρο, καθώς και οι δύο από αυτά τα ρεύματα ρέουν απευθείας στο (από?) Κοσμική φρίκη.


FireStats εικονίδιο Powered by FireStats