برچسب پست ها 'Ipsissimus Venger Satanis'

مسح فرزند دوم ما

مسح فرزند دوم ما

امروز، من فرزند دوم ما، ایلیریا جید Satanis مسح.


تاریخ Necronomicon Satanis: دروازه سه

تاریخ Necronomicon Satanis: دروازه سه

شما باید به خودتان قبل از آمدن به آنهایی که باستان می میرند.


مسح

مسح

آمادگی برای Briella زمرد Satanis ساخته شده است.


آیا من در آنها را باور؟

آیا من در آنها را باور؟

آنهایی باستان هستند نماد برای کل کاتولو فرقه - مدرسه راه چهارم با یک پس زمینه Lovecraftian، به عنوان هر دو از این جریان جریان به طور مستقیم به (از؟) وحشت کیهانی.


آیکون FireStats صفحه FireStats