"כאוס Magick 'הודעות שתייגו

Magickal Super-התודעה של ניארלתחוטפ Diabolus רקס

Magickal Super-התודעה של ניארלתחוטפ Diabolus רקס

לאחר שנים של צורה זו של עבודה, משהו אחר מתחיל לקרות; אלמנט נוסף הופך ברור, פעיל ונוכח אי פעם בתוך המבנה. דלתות פתוחות, כי הם מעולם לא סגרו שוב, חוויות חזון פולשות למרחב אובייקטיבי, כמו גם סובייקטיבי.


סמל FireStats מופעל על ידי FireStats