הודעות שתייגת 'כאוס Magick'

Magickal Super-התודעה של ניארלתחוטפ Diabolus רקס

Magickal Super-התודעה של ניארלתחוטפ Diabolus רקס

לאחר שנים של צורה זו של עבודה, משהו אחר מתחיל לקרות; אלמנט נוסף הופך מובהק, פעיל ונוכח אי פעם בתוך המבנה. דלתות פתוחות, כי הם אף פעם לא נסגרו שוב, חוויות חזון פולשות למרחב אובייקטיבי, כמו גם סובייקטיבי.


סמל FireStats Powered by FireStats