Posts Tagged 'Chaos Magick'

Magickal Super-Ndërgjegja e Nyarlathotep Diabolus Rex

Magickal Super-Ndërgjegja e Nyarlathotep Diabolus Rex

Pas viteve të kësaj forme të Punës, diçka tjetër fillon të ndodhë; një tjetër element bëhet e dallueshme, aktiv dhe ndonjëherë i pranishëm brenda konstruktit. Dyer të hapura që nuk janë mbyllur përsëri, përvojat e vizionar të pushtonin hapësirën objektive si dhe subjektiv.


FireStats ikonë Powered by FireStats