Posts Tagged 'Chaos Magick'

Magickal Super-Shpirti i Nyarlathotep Diabolus Rex

Magickal Super-Shpirti i Nyarlathotep Diabolus Rex

Pas viteve të kësaj forme të punës, diçka tjetër fillon të ndodhë; një tjetër element bëhet e dallueshme, aktive dhe gjithnjë e pranishme në ndërtimin. Dyer të hapura që nuk janë të mbyllen përsëri, përvojat e vizionar të pushtuar hapësira objektive, si dhe subjektiv.


FireStats icon Powered by FireStats