Posts Tagged 'Chaos Magick'

Magickal Super-Ndërgjegja e Nyarlathotep Diabolus Rex

Magickal Super-Ndërgjegja e Nyarlathotep Diabolus Rex

Pas viteve të kësaj forme të punës, diçka tjetër fillon të ndodhë; një tjetër element bëhet dallueshme, aktive dhe gjithnjë e pranishme në ndërtimin. Dyer të hapura që nuk janë të mbyllura përsëri, përvojat e vizionar të pushtuar hapësira objektive si dhe subjektiv.


FireStats ikonë Powered by FireStats