Bài viết Tagged 'Ipsissimus Venger Satanis'

Xức Child Thứ hai của chúng tôi

Xức Child Thứ hai của chúng tôi

Hôm nay, tôi xức dầu đứa con thứ hai của chúng tôi, Illyria Jade Satanis.


Necronomicon Satanis: Gate Ba

Necronomicon Satanis: Gate Ba

Bạn phải chết cho chính mình trước khi đến các bậc cổ.


Xức

Xức

Chuẩn bị cho Briella Emerald Satanis đã được thực hiện.


Tôi tin tưởng ở họ?

Tôi tin tưởng ở họ?

The Ones Ancient là một biểu tượng cho toàn bộ Cthulhu Cult - một trường Way Thứ tư với một nền Lovecraftian, như cả hai dòng chảy trực tiếp (từ đâu?) Kinh dị vũ trụ.


Icon FireStats Powered by FireStats